İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası Programı, süreçlerin yönetiminde yetkinlik geliştirme amacını taşıyan ve uygulamalar ile gerekli pratik bilgileri kazandıran MEB onaylı sertifika ile akredite edilmiş bir programdır. Hazırlamış olduğumuz insan kaynakları eğitimi programının amacı, insan kaynakları uzmanı olarak çalışacak bilgili personel ihtiyacı olan işletmelere iş gücü sağlamak, insan kaynakları yönetim sistemini öğrenerek kariyer gelişimine yön vermek ve bilgisini arttırmak isteyenlere olanak sağlamaktır. devamı>>

Halkla İlişkiler Eğitimi

Günümüzde firmaların başarılarına en çok etki eden faktörlerin başında ticari ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde etkinlik gelmektedir. Bu etkinliğin sağlanması amacıyla hazırlanan MEB ONAYLI HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ, katılımcıların uygulamalı olarak temel kavramlar, yararlanılan yöntemler ve araçlar, satış ve pazarlama, etkili konuşma, beden dili, etkili sunum teknikleri, halkla ilişkiler bütçesinin planlanması vb. tüm konularda istenilen uzmanlık seviyesini elde etmelerini sağlamaktadır.Halkla ilişkiler kursu kapsamına giren diğer konulardan da kısaca bahsedecek olursak; öncelikle psikolojik temeller,  yönetim ve organizasyon, müşteri odaklılık ve müşteriyi tanıma, sözlü ve yazılı iletişim,  kampanyalar şeklinde sayabiliriz. devamı>>

Proje Yönetimi Eğitimi

AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine katılanların Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlaması, Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları konularında eğitilmelerini amaçlamaktadır. devamı>>

Eğiticinin Eğitimi

Yeni bir mesleğe adım atmak yada uzman olduğu bir konuda eğitim vermek isteyen kişilere yönelik olarak tasarlanmış olan bu program yetişkin eğitimine özel bilgi ve becerileri kazandırmak, mevcut durumda eğitmenlik yapan kişilerin bilgi ve beceri seviyelerini artırmak, Bu eğitim programı ile etkin bir eğitim gerçekleştirmek ve katılımcıların ilgisini çekmek için gerekli tekniklerin öğrenilmesi, eğitim verecek olan kişilerin daha etkin, eğitim vermeleri, eğitimci adaylarının eğitim katılımcılarına yaşam boyu eğitim, öğrenme isteği ve bilgi paylaşma kültürünü kavratmaları amaçlanmaktadır. devamı>>

Dış Ticaret Eğitimi

Dış Ticaret Eğitiminin amacıdış ticaret firmalarında çalışan kişilerle dış ticaret mevzuatını geniş kapsamlı bir şekilde öğrenme ihtiyacı duyanlara verilen bu eğitim programımızda, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgiler vererek katılımcılarımıza operasyonel uygulama becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. devamı>>

Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi

Digital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi, Sosyal medya pazarlaması müşterilerinize ulaşabilmek için kullanabileceğiniz hızlı, etkili ve masrafsız bir yoldur fakat bunun yanı sıra oldukça rekabetli ve sürekli değişim halindedir. Bu eğitim ile  önemli kavramları, trendleri ve tavsiyeleri açık açık belirtip, işinizi bir pazarlama üstadı gibi yönetebilmeniz için size uzman bir şekilde rehberlik yapılacaktır. devamı>>

Kodlama ve Robotik Eğitmenliği

21 yy. ve geleceğin dünyasında önemli becerilerden biri olan kodlama becerisi, problemlerin çözümünde, problemin tanımlanması, analiz edilmesi, probleme çözüm üretimi ve çözümün basamaklandırılarak gerçekleştirilmesi süreçlerini içerir. Bu süreçte, farklı çözümler üretmek (yaratıcılık), sistematik düşünmek, ilişki kurmak, eleştirel bakabilmek, işbirliğine gitmek gibi birçok beceriyi de kullanmayı gerektirir. Bu sertifika programı sayesinde farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara Kodlama ve Robotik Eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacaklardır. devamı>>