AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine katılanların Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlaması, Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları konularında eğitilmelerini amaçlamaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek ve sunacak duruma geleceklerdir. Eğitim programlarımız, teorik ve uygulamadan gelen bilgilerle hazırlanmış dersler, seminerler, deneyimlerin anlatılması ve AB’ye daha önce sunulmuş proje örneklerinin üzerinde yapılacak pratik uygulamalar şeklinde düzenlenmektedir.

Bilge Arı Akademi bu süreçte deneyimini uygulama pratikleri ile birleştirerek Avrupa Birliği Fonlarından yararlanmak isteyen özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje hazırlamak isteyen bireylere yönelik AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimini başlatmaktadır. Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler; AB ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Artan taleple birlikte ortaya çıkan iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bu programı başarıyla bitirenler, AB uzmanı sıfatıyla proje hazırlayabilir konuma geleceklerdir.

2 günlük kısa süreli eğitimlerde ilk etapta tüm hibe programları için gerekli proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama teknikleri anlatılarak farklı fon kuruluşlarının projelerine başvuru yapma imkanı sağlayacak temel bilgiler sağlanacaktır. İkinci bölümde Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı proje formatına odaklanılacak eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirilecektir. Uygulama çalışmalarıyla eğitimin, katılımcılara proje yazımı sırasında daha doğrudan ve pratik bilgiler sağlaması hedeflenecektir. Ayrıca her eğitim günü sonunda başvurulmuş, kabul edilmiş ve başarı ile uygulanmış proje örnekleri sunulacaktır. Bu örnekler hem KOBİ hem STK projelerini kapsamaktadır.

Kimler Katılmalı?

 • AB Projeleri alanında uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve mezunlar;
 • Kamuda, dernek ve vakıflarda, özel şirketlerde AB Proje birimlerinde çalışan/çalışmak isteyenler;
 • Kendilerini proje hazırlama konusunda geliştirmek isteyenler bu eğitim programına katılabilirler.

Eğitimin İçeriği

Eğitim İçeriği 

Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları

 • Proje Nedir, Fikirden Projeye Geçiş, Proje Fikrini Belirleme
 • Tasarlama, Ön Değerlendirme, Finansman, Uygulama
 • İzleme, Değerlendirme

Proje Hazırlama Aşamaları

 • Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup)
 • Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi
 • Proje Amacı ve Genel Hedefler, Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi
 • Göstergeler ve Doğrulama Kaynaklarının Tespiti, Risklerin Belirlenmesi ve Analizi
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması, Bütçeleme

Proje Hazırlama Uygulama Çalışması

 • AB Fonları ve Kriterler, Başarılı bir projenin kriterleri
 • TÜBİTAK ve KOSGEB Fonları, Proje Başvuru Formu
 • Gerekçe, Sürdürülebilirlik, Yöntem
 • Diğer Başlıklar ve Destekleyici Belgelerin Açıklanması

Eğitimin Süresi

Süre2 Gün 
Eğitim 1 Hafta sonu  Cumartesi ve Pazar günleri 09:00-17:30 saatleri arasında yapılacaktır.
Eğitim Ücreti750 TL 

Üniversiteler YÖK`e bağlı  kurumlarıdır. Ülkemizde ve  YÖK’ü tanıyan ülkeler içindede sertifikalar geçerlidir. Böylece sertifikanız hem ulusal hemde uluslararası bir geçerlilik kazanmış olur.

Proje Yönetimi Eğitimleri

Eğitimin Verileceği İllerEğitim Tarihleri
AnkaraSorunuz
İstanbul   Sorunuz
İzmirSorunuz
AntalyaSorunuz
AdanaSorunuz
DiyarbakırSorunuz
KayseriSorunuz
TrabzonSorunuz
ErzurumSorunuz
AydınSorunuz

Kayıt İçin Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf