Her birimizde var olan yaratıcı, yenilikçi, kaşif, sanatçı kimlik sabırlı bir şekilde ortaya çıkarılmayı bekler. Dünya da, çocuklarımızın kendi armağanlarını yaratmalarını ve onlara şekil vermelerini bekliyor. Fakat günümüzün gerçekliği, yaşam sistemleri, okullar, devlet, dershaneler ya da diğer toplu eğitim sistemleri çocukların içerisindeki gerçek yeteneklerin ortaya çıkarılmalarını yeterince destekleyemiyor. Öğrencileri, pratik hayatta başarılı ve mutlu olmaları için yetebilecek uygun yetkinliklerle donatılamıyor.

Yaşadığımız dünyadaki kurumlar ve toplumlar çocukların bağımsız ve üretken olmalarına yardım etmekten çok onların sisteme uymalarına, aşırı tedbirli olmalarına, yeteneklerini bastırmalarına, doğuştan getirdiklerini yok etmelerine, riskten kaçan bireyler olmalarına, aşırı korkmalarına ve ortalama insanlar olmalarına sebep oluyor. Öğrenci Koçluğu, öğrencilere yardım etmeyi, onların güçlü yanlarını ortaya çıkarmayı ve hedeflerine motive bir şekilde ilerlemelerini sağlayacak en doğru ve üretken yapı olarak ön plana çıkıyor.

Koçluk, öğrencilerin potansiyellerini ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla, düşüncelere meydan okuyan ve farklı perspektiflerin ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcı bir ortaklık sürecidir.

Bu eğitim size, diğer koçluk türlerinden farklı olarak, gençler ve öğrenciler ile ilgili koçluk yapabilme becerilerinin yanı sıra, öğrencilerin hedeflerine doğru mutlu ve başarılı şekilde ilerlemelerine destek olmanızı sağlayacaktır. Eğitim programımız bir eğitmen ya da ebeveyn olarak çocuğunuza ya da öğrencinize en fazla katkıyı nasıl verebileceğiniz ile ilgilidir.

Eğitim Danışmanlığı, eğitim sürecine yapılan koçluktur. Öğrencinin eğitim&öğretim faaliyetlerine ve derslerine odaklı bir koçluk türüdür. Öğrenmeyi öğrenme süreci, öğrencinin eksiklerini görmesi ve bunları gidermesi, sınavlarda nasıl yol izleyeceği ve ders programları oluşturması gibi eğitim hayatına yönelik bir süreçtir.

Öğrenci koçluğu, bir birey olarak öğrencinin süreciyle ilgili yürütülen koçluktur. Öğrencinin; okul, sosyal çevre, aile hayatında karşılaştığı sorunların üstesinden gelmesine yapılan koçluktur. Hedef belirleme, olumsuz inançlarından kurtulma, heyecan ve stres yönetimi, zamanı etkili yönetme, etkili iletişim ve etkili ders çalışma yöntemleri, daha iyi bir birey olma anlamında yapılması gerekenleri içerebilir.

Eğitimin İçeriği

Eğitimin İçeriği

 • Temel Konular
 • Güven İlişkisi Kurma ve Sürdürme
 • Öğrencinin Potansiyelini Anlama, Onaylama ve Geliştirme
 • Bilinçli Dinleme
 • Anda Olma
 • İfade Etme
 • Netleştirme
 • Öğrenciye açık, spesifik ve net planlar kurması ve sürdürmesi için yardım etme
 • Olanakları arttırma
 • Müşteriye destekleyici sistemleri ve yapıları yaratması ve bunları kullanması için yardım etme
 • Hedef Belirleme
 • Dikkat profili
 • Öğrencinin motivasyonu ve konsantrasyonu
 • Öğrenci Koçluğu Araçları
 • Benlik alanları ve ergenlik
 • Zihin yapısı ve öğrenciyi yapılandırma, olumsuz dil değiştirme
 • Mantıksal algı boyutları ve uygulaması
 • Çoklu zeka
 • Hafıza ve öğrenme
 • Öğrenci ile bağ kurma
 • Öğrenci özgüveni
 • Aile ve Çocuk ilişkisi

Eğitim Süresi

Süre2 AY 
Eğitim 560 Saat 
SertifikaÜniversite Onaylı Sertifika
  

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı 

 İstihdam Alanları

 • Dershaneler
 • Bireysel Uygulama
 • Okullar
 • Eğitim Kurumlarında çalışma imkanı

Kayıt için Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma  Fotokopisi
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf

Eğitimin Kazanımları

 • Öğretmen olarak fark yaratabilirsiniz
 • Yeni bakış açıları kazanabilirsiniz
 • Yaşamınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz

Kimler Katılabilir?

 • Eğitimciler
 • Öğrencilerle çalışanlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Rehber Öğretme​nler
 • Aile-Öğrenci Konusunda uzmanlaşmak isteyenler
 • Öğrencilere, hedef belirleme ve başarıya ulaşma konusunda koçluk yapmak isteyenler