Bu program; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır. Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının f 5/07/2017 gün ve 61 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

Eğitimin İçeriği: 

A- Mevzuat Bilgisi (20 ders saati)
    1- Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü Mevzuatı
    2- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
    3- Yangın Mevzuatı
    4- Konaklama Pansiyon Mevzuatı
B- Yurt Yönetimi (30 ders saati)
    1- Yönetim ve Liderlik
    2- İnsan İlişkileri ve İletişim
    3- Yöneticilik ve Motivasyon
    4- Kriz ve Risk Yönetimi
    5- Zaman Yönetimi
    6- Yöneticilik ve Planlama
    7- Reklam ve İlan
    8- Medyayla İlişkiler
    9- Halkla İlişkiler
C- Barınma ve Beslenme Hizmetleri (20 ders saati)
    1- Barınma Hizmeti
    2- Sağlıklı Beslenme Hizmeti
    3- Temizlik ve Hijyen
    4- Kişisel Bakım
D- Güvenlik (15 ders saati) 
    1- İş Sağlığı ve Güvenliği
    2- Kurum İçi ve Çevre Güvenliği
    3- Yangın ve Deprem Güvenliği
    4- Sigorta İşlemleri
E- Çocuk, Ergen, Genç ve Aile (20 ders saati)
    1- Çocuk, Ergen ve Genç Psikolojisi
    2- Çocuk, Ergen ve Gençle İletişim
    3- Aile ile İletişim
    4- Aile ile İşbirliği
    5- Çocuk, Ergen ve Genç Rehberlik Hizmetleri
    6- Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi
F- Protokol ve Yazışma Kuralları (10 ders saati)
    1- Protokol Kuralları
    2- Yazışma Kuralları
G- e-yurt Modülü (5 ders saati) 
H- Mesleki Gelişim, Adab ve Etik (10 ders saati)
    1- Adabımuaşeret Kuralları
    2- Mesleki Etik
    3- Mesleki Gelişim

Eğitimin Süresi

Süre 1 AY 
Eğitim  Örgün /Uzaktan Eğitim  130 Saat
Sertifika Üniversite Onaylı Sertifika

Üniversiteler YÖK`e bağlı  kurumlarıdır. Ülkemizde ve  YÖK’ü tanıyan ülkeler içindede sertifikalar geçerlidir. Böylece sertifikanız hem ulusal hemde uluslararası bir geçerlilik kazanmış olur.

Kayıt İçin Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • Kimlik Fotokopisi
  • Lisans Diploma
  • 4 adet Vesikalık Fotoğraf

İstihdam Alanları ve İş Olanakları
Bu program; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır. Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi. beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Program uygulanmasında; anlatım, problem cözme, soru-cevap ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

Kursiyerlerin öğrenme süreçleri periyodik olarak takip edilecek, öğrenme eksiklikleri varsa tespit edilip telafi yoluna gidilecektir.

Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kursta;- mevzuat ve sigorta bilgisi için gerekli donanım kazandırılacaktır