Emlak danışmanlığı ve konut finansmanı tanıtım ve pazarlama temsilciliği (Mortgage Brokerlığı), hak sahiplerinin talebi üzerine ipoteğe dayalı orta ve uzun vadeli finansmanın bulunması, temin edilmesi, alternatif mortgage ürünlerinin araştırılması, her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere ilişkin her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile yine mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik, danışmanlık, değerleme ve temsilcilik hizmetlerinin bütünüdür. Bu kurs programı ülkemiz ve dünyada gayrimenkul ve gayrimenkul ipotekli finansman ve emlak sektöründe oluşan yeni gelişmelerin kursiyerlere aktarılmasının yanı sıra sektörlerin geçmişi ve bugünü hakkında da geniş çaplı bilgi vererek bu konuda eksikliği hissedilen nitelikli elemanların bu sektöre kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olanlara, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI onaylı Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) Sertifikası almaya hak kazanırlar.

EMLAK DANIŞMANLIĞI VE KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA TEMSİLCİLİĞİ (MORTGAGE BROKERLIĞI) KURSU SERTİFİKASI İLE KURSİYERLER;

 • Emlak sektöründe yatırım ve pazarlama işlemleri ile ilgili teorik bilgi edinmeleri ve uygulama becerisi kazanmaları,
 • Emlak ve inşaat sektörü ile para ve sermaye piyasaları arasındaki ilişkilerin algılanması ve bu sektörlerde yapılan temel işlemler hakkında bilgi edinmeleri,
 • Emlak pazarlama ve yatırım danışmanlığı tekniklerini öğrenmeleri,
 • Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak pazarlaması ile ilgili uygulamaları öğrenmeleri,
 • Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili temel kavramları öğrenmeleri,
 • Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) faaliyetlerinin öngörüldüğü bütün işlemleri usulüne uygun yapabilmeleri,
 •  İletişim psikolojisi ve beden dilini iş ilişkilerinde gerektiğinde kullanmaları,
 • Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
 • Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,
 • Gayrimenkul danışmanlığı ve tutulu satış temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) mesleğinin gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

Eğitimin İçeriği

Eğitimin İçeriği

 • Emlak ile ilgili genel kavramlar
 • Hukuki ve ekonomik boyutta emlak danışmanlığı
 • Kadastro ile işlemler ve genel tanımlar
 • Tapu işlemleri ve genel tanımlar
 • Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri
 • Tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları
 • Şehir planlaması ile ilgili tanımlar
 • Harita ve imar uygulamaları
 • Kentleşme ve imar hukuku
 • Emlak alım-satım, kiralama, yatırım ve danışmanlık işlemleri
 • Halkla ilişkiler
 • Davranış bilimleri ve beden dili
 • Mesleki mevzuat ve uygulamaları
 • Gayrimenkul değerlemesi ve değerleme işlemleri
 • İnşaat maliyet hesapları ve yapı işlemleri
 • Gayrimenkul piyasası ve analizi, gayrimenkul finansmanı
 • İpotek kredileri/değerleme standartları ve raporlama
 • Temel finans matematiği
 • Yatırım ve proje değerleme esasları
 • Konut finansmanı sistemi ve uygulamaları
 • Dünyada uygulanan mortgage örnekleri
 • Konut finansman sisteminin işleyişi
 • Mortgage piyasasında birincil piyasa ürünleri
 • Mortgage piyasasında ikincil piyasa ürünleri ve menkul kıymetleştirme
 • Konut finansmanı sistemleri
 • Türkiye’de uygulanması planlanan mortgage ürünleri üzerine örnek uygulamalar
 • Emlak pazarlama ve değerleme işlemleri

Eğitim Süresi

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

Süre3  AY 
Eğitim180 Saat -MEB Onaylı Sertifika
SertifikaMEB Onaylı Sertifika
Eğitim Ücreti500 TL

Kayıt için Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 •  Kimlik Fotokopisi
 • Diploma  Fotokopisi
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf

Kimler Katılabilir

 • Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) kursuna en az ortaöğretim mezunu
 • Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) Sertifikası almak isteyenler
 • Emlak ofisi açmak isteyenler
 • Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) mesleği ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler