KOBİ danışmanlığına ilişkin olarak, uygulamada veya kavramdaki bir çok karışıklığın önüne geçmek adına, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile KOSGEB birlikte çalışma yaparak KOBİ danışmanlığı ile ilgili olarak Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği adıyla bilgilendirme yayını yaptı.

KOBİ Danışmanlığı Nedir? Ne işe yarayacak? Büyüme yolunda olsun pazar bulma konusunda olsun KOBİ olan kişilere yol gösterecek nitelikte, aynı zamanda bir sorunla baş etmenin nasıl yapılabileceği konularında öneriler ve yol gösteren kişi olarak KOBİ danışmanları, kişilere bir doktor gibi tavsiyelerde bulunacak.

Danışmanların bir şirketin de olabileceği gibi bireysel olarakta çalışabilecekler ve KOBİ’ler bu kişi ve kurumlardan yardım alacaklar. Hali hazırdaki uygulamalarda özel danışmanlık yapan kurumlar, üniversitelerdeki öğretim görevlileri, kamu kurumları ve kuruluşları, meslek kuruluşları bu işi yapmaktalar. Fakat uygulama gereği olarak KOBİ danışmanlarının nitelikleri ve bu işi yapabilecek kişilerin açıklamaları tam olarak belli değildi ve bununla ilgili açıklamalar yapıldı.

Eğitimin İçeriği

Eğitimin İçeriği

 1. Yönetim Bilimi
 2. İşletme Yönetimi (Temel işletme kavramları, işletme stratejileri, yönetim organizasyonu, işletme faaliyetleri, örgütlenme, planlama, stratejik yönetim, işletme analizi vb.)
 3. Finansal Yönetim (Finansal yönetim kavramları, bütçe, finansal tablolar, finansal planlama, finansal oranlar, sermaye yönetimi, vadeli işlemler, finansal ve ekonomik analiz, sermaye yönetimi, yönetim muhasebesi vb.)
 4. İnsan Kaynakları Yönetimi (İnsan kaynakları yönetimi kavramları, istihdam ve çalışma yönetimi, ücret, eğitim, motivasyon, performans yönetimi, vb.)
 5. Üretim Yönetimi (Üretim yönetimi kavramları, üretim maliyeti, süreç yönetimi, ürün geliştirme, stok yönetimi, kalite yönetimi, lojistik ve tedarik yönetimi vb.)
 6. Teknoloji Analizi ve Teknoloji Yönetimi
 7. Pazarlama Yönetimi (Pazarlama stratejileri, satış, fiyat, dağıtım, tutundurma, müşteri memnuniyeti, mağazacılık, pazarlama araştırması yöntemleri/teknikleri),
 8. Ekonomik Analiz
 9. Yatırım Analizi
 10. Sektör Analizi
 11. Örgütsel Davranış
 12. Anket Uygulama ve Analiz Yöntemleri, Örnekleme Yöntemleri
 13. Hukuk (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku vb.)
 14. Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri
 15. Ar-Ge ve Yenilikçilik
 16. Proje Yönetimi (Proje yönetimi teknikleri ve ilkeleri, risk yönetimi/proje risk yönetimi vb.)
 17. KOBİ Politikaları
 18. Devlet Teşvik ve Destekleri
 19. Garanti ve Kefalet Sistemleri
 20. Ulusal ve Uluslararası Fonlar ile Fonların Kullanımı
 21. Enerji Verimliliği Mevzuatı

İstihdam Alanları ve İş Olanakları

 • Devlet, üniversite ya da araştırma hastanelerinde (Sözleşmeli olarak),
 • Özel hastanelerde (Kadrolu olarak),
 • Polikliniklerde,
 • Tıbbi laboratuvarlarda,
 • Aile hekimleri merkezlerinde,
 • Diş hekimleri muayanelerinde,
 • Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

Eğitimin Süresi

Süre 2 AY 
Eğitim  Uzaktan Eğitim  120 Saat
Sertifika Üniversite Onaylı Sertifika
  

Üniversiteler YÖK`e bağlı  kurumlarıdır. Ülkemizde ve  YÖK’ü tanıyan ülkeler içindede sertifikalar geçerlidir. Böylece sertifikanız hem ulusal hemde uluslararası bir geçerlilik kazanmış olur.

Kayıt İçin Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf

EĞİTİMLERİMİZE TÜM TÜRKİYE`DEN UZAKTAN EĞİTİM İLE KATILINABİLİR.ÖRGÜN EĞİTİMLERİMİZ ANKARADADIR