Günümüz ekonomilerinde işletmelerin verimlilik artışı ve maliyet kontrolü için verimli ve yetişmiş iş gücüne sahip olmak ve iş gücünü doğru yönetmek büyük önem taşımaktadır. Kurumsal ve modern yönetime sahip işletmelerin ortak özellikleri yetişmiş iş gücüne sahip olmaları ve işletmede çalışma düzenini sağlayan güçlü bir insan kaynakları yönetimi sistemini kurmalarıdır. İş gücü temininden sonra kariyer yönetimi ve performans değerlendirme sistemini yapılandırma, iş gücü planlaması ve verimlilik ilkesine uygun işletme yapısını sağlayan en önemli insan kaynakları fonksiyonlarını oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası Programı, süreçlerin yönetiminde yetkinlik geliştirme amacını taşıyan ve uygulamalar ile gerekli pratik bilgileri kazandıran MEB onaylı sertifika ile akredite edilmiş bir programdır. Hazırlamış olduğumuz insan kaynakları eğitimi programının amacı, insan kaynakları uzmanı olarak çalışacak bilgili personel ihtiyacı olan işletmelere iş gücü sağlamak, insan kaynakları yönetim sistemini öğrenerek kariyer gelişimine yön vermek ve bilgisini arttırmak isteyenlere olanak sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

Eğitimin İçeriği

 • Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş
 • İnsan Gücü Planlamasında İş Analizi
 • Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyon Teknikleri
 • İK Performans Değerlendirme ve Geliştirme Fonksiyonu
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Kariyer Yönetimi

Eğitim Süresi

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

Süre2 AY 
EğitimÖrgün/Uzaktan Eğitim 80 Saat
SertifikaMEB veya Üniversite Onaylı Sertifika
Eğitim Ücreti500 TL

Kayıt için Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 •  Kimlik Fotokopisi
 • Diploma  Fotokopisi
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf

EĞİTİMLERİMİZE TÜM TÜRKİYE`DEN UZAKTAN EĞİTİM İLE KATILIBİLİRSİNİZ.