Ara:

Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Sertifika Programından edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunucuları (doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri)  gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuvarlardır. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur. Bununla beraber her bilimsel alanın kendine özgü terminolojisi vardır. Her dilin terminolojisine geçen bu sözcükler o dilin yazım ve fonetik (sesbilim) kurallarına göre uyarlanır. Tıbbi sekreterin söz konusu terminolojiyi bilmesi gerekir.

Bu programı tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de donatılacaklardır.

Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Sertifika Programı Programını tamamlayan sekreterler güçlü sekreterlik becerileri, tıbbi terminoloji ve tıbbi dokümantasyon bilgileriyle kamu veya özel sağlık işletmelerinde birçok fırsat elde edebilirler. Program katılımcıları tıbbi sekreterliğe hazırlar ve bu yönde var olan bilgi ve becerilerini geliştirir.

Eğitimin İçeriği

Eğitimin İçeriği

 • Tıbbi Sekreterliğe Giriş
 • Yazışma Teknikleri
 • Arşivleme ve Dosyalama
 • Tıbbi Terminoloji
 • Sağlık Kurumlarının Tanımı ve Çeşitleri
 • Hasta Dosyaları Arşivi
 • Tıbbi Arşiv Bölümleri
 • Hasta Dosyaları Arşiv Komitesi
 • Hasta dosyaları arsiv_hizmetleri
 • Sağlık Kayıtlarının Nitelikleri
 • Tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulması
 • Hukuksal sorumluluk
 • Tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulması
 • Tıbbi kayıtlarda sorumluluk
 • Sağlık kayıtlarında etik sorunlar
 • Sağlık hizmetlerinde e-devlet uygulamaları
 • Gizlilik

İstihdam Alanları ve İş Olanakları

 • Devlet, üniversite ya da araştırma hastanelerinde (Sözleşmeli olarak),
 • Özel hastanelerde (Kadrolu olarak),
 • Polikliniklerde,
 • Tıbbi laboratuvarlarda,
 • Aile hekimleri merkezlerinde,
 • Diş hekimleri muayanelerinde,
 • Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

Eğitimin Süresi

Ücret 2500 TL

Üniversiteler YÖK`e bağlı  kurumlarıdır. Ülkemizde ve  YÖK’ü tanıyan ülkeler içindede sertifikalar geçerlidir. Böylece sertifikanız hem ulusal hemde uluslararası bir geçerlilik kazanmış olur.

Kayıt İçin Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf