aşamımızı daha kaliteli bir düzeye çıkarmak iş hayatında resmi yazışmaları doğru yapabilmek. MEB Onaylı Güzel konuşma ve yazma Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır. Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

Programın Amaçları

 • Türkçeyi konuşma ve yazmada doğru ve güzel kullanmalarını
 • Özel ve resmi yazışmaları usulüne uygun yapmalarını
 • İş başvuruları için gerekli evrakı usulüne uygun düzenlemelerini,
 • Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarını hazırlamalarını,
 • Bilimsel yazılarda kullanılacak çizelge ve şekillerin önemini kavramalarını,
 • Güzel konuşma ve yazmanın günlük yaşam ve meslek yaşamındaki yeri ve önemini kavramalarını, amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği

Güzel Konuşma ve Yazma Kursu  İçeriği

 • Güzel Konuşma ve Yazmanın Önemi
 • Konuşma ve Yazmaya Hazırlık
 • Konuşma
 • Diksiyon
 • Yazma
 • Uygulamalı Eğitim

Eğitim Süresi

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

Süre4 AY 
EğitimÖrgün Eğitim 168 Saat
SertifikaMEB Onaylı Sertifika
Eğitim Ücreti500 TL

Kayıt için Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 •  Kimlik Fotokopisi
 • Diploma  Fotokopisi
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf
***Güzel Konuşma ve Yazma Kursu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alabilmek için en az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir.