Ara:

Temel Emlakçılık Kursu,  emlakçılık sektöründe olanların, sektörde çalışanların ve çalışmayı düşünenlerin katılması ve sertifika alması zorunlu bir eğitim programıdır.Temel Emlakçılık Eğitimleri kurumumuz tarafından verilmektedir. Temel Emlakçılık Kursu Sertifikası, Üniversite ve Uluslararası Onaylıdır.

Temel Emlakçılık Hizmetleri, hak sahiplerinin talebi üzerine her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik ve değerleme hizmetlerinin bütünüdür.

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Üniversite onaylı  Sertifika olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. 

Emlak Danışmanlığı Kursu Eğitimi ile Kursiyerlerin;

 • Emlakçılık ile ilgili genel kavramları öğrenmeleri, mesleği tanımaları
 • Emlakçılığın hukuki ve ekonomik boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları
 • Emlak pazarlamasında dikkat etmesi gereken hususları öğrenmeleri
 • Halkla ilişkiler ve sosyoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları
 • Halkla ilişkilerde kurumsal imajın önemini kavramaları
 • Büro yönetimi ve iletişim tekniklerinin emlak bürosunda kullanımını öğrenmeleri
 • Davranış bilimleri ve beden dili hakkında bilgi sahibi olmaları
 • Tapu Sicili ve Tapu ile ilgili genel tanımları öğrenmeleri
 • Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri ve tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları hakkında bilgi sahibi olmaları
 • Tapuda akitli, akitsiz işlemlerle ilgili, mesleğinin gerektirdiği detayları kavramaları
 • Kadastronun kavramı, ekibi ve çalışma alanı hakkında bilgi sahibi olmaları
 • Kadastro çalışmalarında izlenecek yolu öğrenmeleri
 • Kadastro Müdürlüklerine başvuru şeklini kavramaları
 • Kadastrodaki işlemler için gerekli belgeleri öğrenmeleri
 • Bu işlemlerde kullanılacak vekâletnamelerde aranan hususları öğrenmeleri
 • Uygulamada karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için, Gayrimenkul Hukukunun genel hükümlerini kavramaları
 • Türk Hukuk Sistemi içinde Emlak Aracılığı ve Emlak Komisyonculuğunun yeri konusunda bilgi edinmeleri
 • Emlak Danışmanlığının tanımı ve konusunu öğrenmeleri
 • Emlak Danışmanlığında vergilendirme ve biçimsel vergi yükümlülüklerinin neler olduğunu öğrenmeleri
 • Emlak alım – satım, kiralama ve değerleme (Ekspertiz) hizmetlerinin ana bilgilerini öğrenerek, meslekte Kendilerini sürekli geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, bu konuda istekli olmaları
 • Şehir Planlaması ile ilgili tanımları ve planlama esaslarını kavramaları
 • Kentleşme ve imar hukuku hakkında ana bilgileri öğrenmeleri beklenmektedir.

Eğitimin İçeriği

Eğitimin İçeriği

 • Emlâk ile İlgili Genel Kavramlar
 • Hukukî ve Ekonomik Boyutta Emlakçılık
 • Emlâk ile İlgili Genel Kavramlar
 • Hukukî Ve Ekonomik Boyutta Emlakçılık
 • Halkla İlişkiler ve Sosyoloji
 • Kadastro Genel Tanımları
 • Tapu Genel Tanımları
 • Şehir Planlaması İle İlgili Tanımlar
 • Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
 • Emlâk Komisyonculuğunda Vergilendirme Ve Biçimsel Vergi Yükümlülüğü
 • Emlâk Alım-Satım, Kiralama Ve Değerleme (Ekspertizlik) Hizmetleri
 • Halkla İlişkilerde Kurumsal İmaj
 • Resmi Yazı İle Yapılan Tapu İşlemleri Ve Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları
 • Harita Ve İmar Uygulamaları
 • Kentleşme Ve İmar Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Tapuda Akitli Ve Akitsiz İşlemler
 • Davranış Bilimleri Ve Beden Dili
 • Online Sınav

Eğitim Süresi

Süre1 AY 
Eğitim120 Saat 
SertifikaÜniversite veya Uluslararası Onaylı Sertifika
 ÜcretSorunuz 

Programın Amaçları

 • Emlakçılık faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,
 • Emlâk pazarlama konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,
 • Emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,
 • Emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil, kadastro, şehir planlama ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve uygulamaları,
 • Emlakçılık hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
 • Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,
 • Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,
 • Emlakçılık mesleğinin gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

Kayıt için Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma  Fotokopisi
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf