Yeni bir mesleğe adım atmak yada uzman olduğu bir konuda eğitim vermek isteyen kişilere yönelik olarak tasarlanmış olan bu program yetişkin eğitimine özel bilgi ve becerileri kazandırmak, mevcut durumda eğitmenlik yapan kişilerin bilgi ve beceri seviyelerini artırmak, Bu eğitim programı ile etkin bir eğitim gerçekleştirmek ve katılımcıların ilgisini çekmek için gerekli tekniklerin öğrenilmesi, eğitim verecek olan kişilerin daha etkin, eğitim vermeleri, eğitimci adaylarının eğitim katılımcılarına yaşam boyu eğitim, öğrenme isteği ve bilgi paylaşma kültürünü kavratmaları amaçlanmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Kursunun Amaçları

 • Kursiyerlerin program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
 • Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
 • Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
 • Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
 • Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
 • Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
 • Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
 • Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
 • Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

Eğitimin İçeriği

 • Öğrenmenin Oluşumu 1
 • Öğrenmenin Oluşumu 2
 • Eğitim Programı Tasarlama
 • Etkili Sunum Hazırlama 1
 • Etkili Sunum Hazırlama 2
 • Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Geribildirim
 • Ölçme Ve Değerlendirme

Eğiticinin  Eğitimi  Programına  Kimler  Katılabilir?

 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)
 • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
 • Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler
 • Eğitici becerilerini geliştirmek ve sertifika almak isteyenler,
 • Şirketlerin insan kaynakları ve Eğitim bölümünde çalışanlar, seviyelerini geliştirmek isteyenler ,
 • İnsan kaynakları çalışanları, gruplara sunum yaparlar, deneyimli ve deneyimsiz tüm eğitimciler,
 • Kurum içinde bilgi aktarımında bulunan yönetici konumundaki kişiler,
 • Eğitmen olarak kendisini geliştirmek isteyenler,
 • “Eğiticinin  Eğitimi” günümüzde yönetim kademelerinde görev yapan ve bir üst düzeye yükselmek isteyen tüm çalışanların katılması gereken bir eğitim programıdır.
 • Kendi firmalarında firma personeline in-house / kurum içi eğitim veren eğitmenler,
 • Eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler

Eğitim Süresi

Süre1 AY 
Eğitim60 Saat -Uzaktan Eğitim
SertifikaÜniversite Onaylı Sertifika
Eğitim Ücreti1000 TL

Kayıt için Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma  Fotokopisi
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf